اهمیت استفاده از فناوری های “تشخیص در محل” در مواجهه با COVID-19

مقدمهدر 30 ام ماه ژانویه ٢٠20 ميلادي، سازمان بهداشت جهانی در مورد همه‌...