چطور باید بیان مسئله برای یک ایده کسب و کاری بنویسیم؟

چطور باید بیان مسئله برای یک ایده کسب و کاری بنویسیم؟
بیان مسئله تعریف کوتاه و مختصری از مسئله‌ای است که قصد حل آن را دارید،...