رونمایی برنامه «سرمایه‌گذاری جسورانه در ایده‌های نوآورانه»

قرارداد هم‌سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذاری پایاپای میان صندوق نوآوری‌وشکوفایی و هم‌آوا امضا و تبادل شد.

بر اساس این قرارداد، صندوق نوآوری در تامین سرمایه برای سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌هایی که در برنامه‌های شتابدهی هم‌آوا پذیرفته شوند، به میزان دو برابر سرمایه‌گذاری هم‌آوا، مشارکت می‌نماید.
این یک ابزار جدید برای حمایت از نهادهای شتابدهی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در راستای انجام ماموریت و رسالت خود، بدون دخالت مستقیم دولت است.

در پایان این برنامه چندین استارتاپ‌ به ارائه و ‌نمایش کسب‌وکار خود پرداختند.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

صندوق03

صندوق04

صندوق05

صندوق06

صندوق07

صندوق08

صندوق01

?

?